História predpisu 55/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.07.1966 - 31.03.1975