História predpisu 5/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1966 - 29.09.1974