História predpisu 49/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.06.1966 - 01.03.1967