História predpisu 48/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.06.1966 - 31.07.1971