História predpisu 47/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1966 - 30.06.1985