História predpisu 41/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.06.1966 - 31.08.1979