História predpisu 33/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.06.1966 - 30.04.1967