História predpisu 32/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.05.1966 - 31.05.1967