História predpisu 30/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1966 - 31.12.1984