29/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

29
UZNESENIE
Národného zhromaždenia
zo 16. marca 1966
o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 19. decembra 1965 č. 138 Zb. o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže,
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 2. februára 1966 č. 7 Zb. o Vysokej škole politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.
Laštovička v. r.