História predpisu 28/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1966 - 31.08.1980