História predpisu 18/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1966 - 30.06.1976