13/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra
z 28. januára 1966
o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou bolo vyhlásené uznesenie vlády o určení začiatku a konca pracovného času v ústredných úradoch a v iných štátnych orgánoch
Vláda zrušila 12. januára 1966 vládne uznesenie z 19. septembra 1956 (v znení vládneho uznesenia z 19. novembra 1958) o určení začiatku a konca pracovného času v ústredných úradoch a v iných štátnych orgánoch.
V súvislosti s tým sa zrušuje 31. januárom 1966 vyhláška č. 174/1958 Ú. l. (Ú. v.) a vyhláška č. 65/1959 Ú. v.
Minister:

Kudrna v. r.