História predpisu 12/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1966 - 31.12.1967