História predpisu 111/1966 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1966 - 31.12.2005