História predpisu 99/1965 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.10.1965 - 19.05.1972