98/1965 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1965

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

98
VYHLÁŠKA
Rady juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach
z 31. augusta 1965,
ktorou sa odníma niektorým mestským národným výborom v kraji pôsobnosti stavebného úradu a mení obvod pôsobnosti
Rada Juhočeského národného výboru v Českých Budějoviciach podľa § 9 ods. 2 písm a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku s účinnosťou od 1. októbra 1965
(1)
Odňala pôsobnosť stavebného úradu týmto mestským národným výborom:
Bechyně, okres Tábor
Protivín, okres Písek
(2)
Zrušila obvod pôsobnosti pre obce vymenované vo vyhláške č. 6/1961 Zb. u týchto stavebných úradov:
Trhové Sviny, okres České Budějovice
Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
(3)
Tým sa mení § 1 ods. 2 vyhlášky č. 22/1957 Zb., § 1 vyhlášky č. 122/1961 Zb. a § 1 vyhlášky č. 6/1961 Zb.
Tajomník:

Bělohlávek v. r.

Predseda:

Kouba v. r.