História predpisu 93/1965 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1966 - 31.12.1966