História predpisu 68/1965 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1965 - 30.09.1992