História predpisu 57/1965 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1965 - 31.12.2005