História predpisu 51/1965 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1965 - 30.06.1970