História predpisu 45/1965 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1965 - 31.12.1969