História predpisu 30/1965 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1965 - 31.12.1965