História predpisu 29/1965 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.04.1965 - 04.06.1967