História predpisu 26/1965 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.03.1965 - 15.10.1968