História predpisu 23/1965 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.03.1965 - 31.05.1992