História predpisu 142/1965 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1966 - 31.08.1994