História predpisu 117/1965 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.11.1965 - 31.12.1970