História predpisu 102/1965 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1965 - 31.03.1968