História predpisu 8/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1964 - 31.12.1965