História predpisu 79/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.04.1964 - 01.04.1983