História predpisu 65/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1964 - 31.12.2000