História predpisu 5/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.01.1964 - 19.01.1965