História predpisu 46/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1964 - 31.08.1979