43/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 07.03.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
UZNESENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR
o niektorých zmenách vo volebných obvodoch pre voľby do Národného zhromaždenia
Predsedníctvo Národného zhromaždenia sa uznieslo na týchto zmenách:
Hraničné obce obvodu č. 34 voči obvodu č. 35 sú: Neratovice, Mlékojedy, Obřiství, Hořín, Dolní Beřkovice a Dolní Počaply;
Hraničné obce obvodu č. 35 voči obvodu č. 34 sú: Jiřice, Tišice, Tuhaň, Kly, Mělník, Liběchov.
Z obvodu č. 46 sa vyčleňujú obce Ohrazenice a Křešín a včleňujú sa do obvodu č. 47.
Predseda Národného zhromaždenia:
Fierlinger v. r.