37/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

37
Uznesenie
Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR
o vyhlásení dňa volieb do Národného zhromaždenia, do Slovenskej národnej rady, do národných výborov a volieb sudcov okresných súdov
Predsedníctvo Národného zhromaždenia vyhlasuje:
podľa čl. 60 ods. 4 Ústavy Československej socialistickej republiky voľby do Národného zhromaždenia, do Slovenskej národnej rady a do národných výborov na nedeľu 14. júna 1964;
podľa zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov voľby sudcov okresných súdov na nedeľu 14. júna 1964.
Predseda Národného zhromaždenia:

Fierlinger v. r.