História predpisu 210/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.1964 - 31.03.1967