História predpisu 21/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.02.1964 - 30.04.1966