História predpisu 208/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1965 - 28.02.1973