História predpisu 199/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1965 - 30.09.1977