História predpisu 194/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1965 - 29.02.1988