História predpisu 189/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.10.1964 - 14.02.1968