História predpisu 172/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1964 - 29.07.1970