História predpisu 171/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1964 - 26.03.1975