História predpisu 165/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1964 - 01.09.2002