História predpisu 164/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.08.1964 - 29.09.2000