163/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.08.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

163
UZNESENIE
Národného zhromaždenia
z 24. júna 1964
o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia zo 17. júna 1964 č. 112 Zb., ktorým sa zriaďuje Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania,
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia zo 17. júna 1964 č. 113 Zb. o príplatkoch na kúpeľnú starostlivosť.
Lastovička v. r.