História predpisu 162/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1965 - 31.03.1968