História predpisu 155/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1964 - 30.10.1964