153/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

153
UZNESENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR
z 1. júla 1964
o určení termínu volieb sudcov Najvyššieho súdu, krajských súdov a sudcov z povolania vojenských súdov
Predsedníctvo Národného zhromaždenia určuje podľa § 67 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov, aby voľby sudcov Najvyššieho súdu, krajských súdov a sudcov z povolania vojenských súdov sa vykonali v dobe do 30. septembra 1964.
Predseda Národného zhromaždenia:
Laštovička v. r.